Palliatieve zorg

Zorg in de laatste levensfase

Als het einde nadert, bieden wij palliatieve zorg. Met een goed gesprek. Met specifieke zorg. Of door er gewoon te zijn. We doen alles voor een zo draaglijk en waardig mogelijk laatste levensfase. Zorg voor elkaar, tot het einde.

Geestelijke begeleiding

De pastoraal medewerker van Wittenbergzorg kan een rol spelen bij geestelijke noden en bij vragen rond zingeving, leven en levenseinde. De eigen voorganger, predikant of geestelijk verzorger van de cliënt kan hiervoor ook gevraagd worden. De keuze is hierin aan de cliënt. We vinden het belangrijk dat de stervende de ruimte krijgt om het leven af te ronden en afscheid te nemen van naasten. Wittenbergzorg werkt niet mee aan levensbeëindigend handelen of hulp bij zelfdoding.

Steun voor naasten

Niet alleen aan de cliënt wordt gedacht. Ook bieden wij begeleiding aan de naasten. Indien gewenst is het mogelijk om de uitvaart te laten begeleiden door de geestelijk verzorger.