ECD

Bij Wittenbergzorg werken we met een ECD (Elektronisch Cliënten Dossier). Dit is het digitale dossier waarin de gegevens van onze bewoners worden bijgehouden. Alle relevante gegevens, activiteiten en documenten met betrekking tot de zorg die een cliënt ontvangen heeft of moet gaan ontvangen worden hierin bijgehouden. Hier kunt u inloggen in het ECD (ook wel cliëntportaal genoemd).

Waarom is het ECD belangrijk?

Bij de zorgverlening van de cliënt zijn veel betrokkenen. Het is belangrijk dat zij goed op de hoogte zijn. Het ECD vormt de leidraad bij de bewonersgerichte zorg die wij bieden. Hierbij gaan wij uit van uw mogelijkheden, beperkingen, levensgeschiedenis, persoonlijkheid en belangstelling.

Wie heeft inzage in het ECD?

Het vastleggen van gegevens in het ECD wordt gedaan door de verzorging, de arts, de cliëntadministratie en eventueel ook de paramedici. Het ECD is van de bewoner. Niet iedereen heeft daarom inzage in het zorgdossier. Als de bewoner of diens vertegenwoordiger daarvoor toestemming geeft, heeft de vertegenwoordiger de mogelijkheid om het ECD vanuit huis mee te lezen.

Zorgplan

Samen met elke bewoner stellen we een zorgplan op. Het zorgplan is onderdeel van het ECD. Het plan wordt zowel door ons als door u ondertekend. Tijdens het bewonersoverleg wordt met u, uw contactpersoon en betrokken disciplines het verloop besproken van uw verzorging en begeleiding. Uw zorgplan wordt tenminste twee keer per jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.