Wat bieden wij

Voor u als bewoner zijn er diverse faciliteiten en voorzieningen. Dat zijn onder andere:

Kapsalon

Binnen Wittenbergzorg werken twee kappers op afspraak. De kapper is een zelfstandig ondernemer en bepaalt zelf tarieven voor deze dienstverlening. Bij de evv’er kunt u informatie opvragen over deze kappers. De kapper behandelt u op uw eigen kamer/appartement.

Pedicure

We hebben een gediplomeerde pedicure, die werkt op afspraak. De noodzaak van deze zorg is in uw zorgplan opgenomen. Wittenbergzorg vergoedt de inzet van de pedicure voor bewoners in de langdurige zorg vanaf ZZP 4.

Is pedicurezorg niet noodzakelijk, maar wel door u gewenst? Ook dan kunt u van de pedicure gebruikmaken. De pedicure is een zelfstandig ondernemer en bepaalt zelf tarieven voor de dienstverlening. De evv’er brengt u graag in contact.

Maaltijden en restaurant

Houdt u van samen eten? In ons restaurant De Gastenhof kunt u dagelijks gebruikmaken van een gezellige, gezamenlijke maaltijd. U kunt voor de warme maaltijden kiezen uit verschillende menu’s. Deze maaltijden worden op ambachtelijke wijze bereid door onze eigen koks. Ook vrienden en familie zijn van harte welkom om mee te eten. Dit kunt u een dag van tevoren doorgeven bij de receptie. Eet u liever in uw eigen appartement? U bepaalt het zelf.

Specialisten

Wittenbergzorg heeft uiteenlopende specialisten in huis. De worden ingezet als dat nodig is. Denk aan een ergotherapeut, fysiotherapeut, diëtist, psycholoog, logopedist, tandarts, maatschappelijk werker en een specialist ouderengeneeskunde.

Welzijnspas

U kunt bij ons een welzijnsabonnement afnemen. U ontvangt dan een welzijnspas. Deze pas geeft u verschillende rechten en voordelen bij het bezoeken van restaurant De Gastenhof (dit geldt zowel voor de bewoners als voor hun bezoek) en bij deelname aan activiteiten in De Wittenberg of bij ons steunpunt in Waardenburg.

Deelname aan de normale activiteiten op de afdeling (voor intramurale bewoners) of in De Gastenhof is gratis. Voor deelname aan recreatieve activiteiten kan een bijdrage gevraagd worden. Dit betreft onder andere: bingo, bloemschikken, kaarten maken of andere creatieve middagen. Deze kunnen via de welzijnspas afgerekend worden.

Palliatieve zorg: zorg in de laatste levensfase

Als het einde nadert, bieden wij palliatieve zorg. Met een goed gesprek. Met specifieke zorg. Of door er gewoon te zijn. We doen alles voor een zo draaglijk en waardig mogelijk laatste levensfase. Zorg voor elkaar, tot het einde.

Pastorale zorg

De pastoraal medewerker kan een rol spelen bij geestelijke noden en bij vragen rond zingeving, leven en levenseinde. We vinden het belangrijk dat de stervende de ruimte krijgt om het leven af te ronden en afscheid te nemen van naasten. Wittenbergzorg werkt niet mee aan levensbeëindigend handelen of hulp bij zelfdoding.

Steun voor naasten

Niet alleen aan de cliënt wordt gedacht. Ook bieden wij begeleiding aan de naasten. Indien gewenst is het mogelijk om de uitvaart te laten begeleiden door de geestelijk verzorger.

Alarmopvolging

Is er sprake van een noodsituatie bij een bewoner van de afdelingen Hoekland en Kempkeshof? Daarvoor is er in De Wittenberg een alarmeringssysteem. Het zorgt in noodsituaties voor een spreek-luisterverbinding met een verzorgende van Wittenbergzorg.

ECD

Bij Wittenbergzorg werken we met een ECD (Elektronisch Cliënten Dossier). Dit is het digitale dossier waarin alle relevante gegevens, activiteiten en documenten van onze bewoners worden bijgehouden.