Privacy- en cookieverklaring

Samen wonen en leven met anderen

Het samenleven met anderen brengt beperkingen met zich mee. Wij realiseren ons dat we u niet de privacy van ‘thuis’ kunnen bieden. Toch kunt u, wanneer ú dat wilt, bezoek ontvangen! Natuurlijk respecteren we uw persoonlijke wensen en behoeften.

Dat doen we niet alleen richting u, maar ook richting andere bewoners. We wonen samen binnen De Wittenberg, daarom houden we echt rekening met elkaar. Iedereen heeft namelijk optimale bewegingsvrijheid in ons huis. Zo mag niemand uw appartement zonder uw toestemming betreden.

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Met schriftelijke, maar ook met mondelinge, informatie over bewoners gaan wij op een verantwoorde wijze om.
Download het privacyreglement

Privacywetgeving (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf die datum geldt deze privacywetgeving in de gehele Europese Unie.

Wittenbergzorg hecht veel waarde aan uw privacy en streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit van verwerken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring.

Lees onze brochure over de nieuwe privacywet