Stichting Vrienden

Stichting Vrienden Zorgcentrum De Wittenberg heeft als doel extra financiële middelen te verkrijgen. Hiermee worden voorzieningen gerealiseerd die niet uit de AWBZ-gelden kunnen worden bekostigd. De afgelopen jaren heeft de stichting onder meer het volgende aangeschaft:

  • Psalmboeken en Bijbels in groot letter-uitvoering
  • duofiets met trapondersteuning
  • belevenistuin
  • beleeftafel
  • tuinmeubilair bestaande uit stoelen, tafels en banken, parasols
  • wandversiering in de vorm van foto’s op canvas
  • tv’s, dvd- en stereoapparatuur
  • border op rolstoelhoogte in de tuin, en diverse bloembakken

Dit was alleen mogelijk door donaties, sponsoring, bijdragen van particulieren, bedrijven en kerken en opbrengsten van de stand op de Haaftense jaarmarkt.

 

 

Steun de Vrienden

Wilt u bijdragen aan het welzijn van de bewoners in De Wittenberg? Word donateur of maak een gift over op rekeningnummer NL 44 RABO 0366752383 ten name van de Stichting Vrienden Zorgcentrum De Wittenberg. De stichting heeft een ANBI-status (RSIN: 816269415). Dit kan voor u fiscaal voordelig zijn.

In dit document vindt u uitgebreide ANBI-informatie over de Stichting Vrienden Zorgcentrum De Wittenberg.

Meer weten over het donateurschap? Mail naar vrienden@wittenbergzorg.nl.