Raad van Toezicht

Wat doet de Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht houdt toezicht op hoe Wittenbergzorg bestuurd wordt. Hoe dit moet, staat uitgewerkt in de statuten. De raad controleert of het bestuur zich richt op het realiseren van de doelstelling van de organisatie, mede vanuit wettelijke bepalingen; de verwachtingen en noden van bewoners, eisen van opdrachtgevers en maatschappelijke partners. Belangrijke aandachtsvelden voor het toezicht zijn de kwaliteit van werkuitvoering (in lijn met de missie), bedrijfsvoering, personeelsbeleid en medezeggenschap.

Werkbezoek en vergaderingen

De Raad van Toezicht benoemt de bestuurder van Wittenbergzorg. Jaarlijks brengt de raad werkbezoeken aan een aantal afdelingen. De raad heeft drie commissies: de Financiële Commissie, de Commissie Kwaliteit & Veiligheid en de Remuneratiecommissie. De voorzitter van de raad vergadert eenmaal per jaar in aanwezigheid van de bestuurder met de Ondernemingsraad/Cliëntenraad en het Management Team.

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende vijf leden:

  • Mevrouw J.M. de Heer-Verheij, voorzitster
  • De heer W. de Graaff
  • De heer K.H. Huijsman
  • De heer F.J. de Jong
  • De heer R.A. Kleijwegt

Links:

Jaarverslag 2022 van de Raad van Toezicht
Reglement Raad van Toezicht