Partners

Met wie werken we samen?

Voor goede zorgverlening is samenhang en samenwerking essentieel. Wittenbergzorg werkt samen met de volgende organisaties:

Samen met de protestants-christelijke woon/zorgorganisaties Huis ter Leede in Leerdam en Ankerzorg in Kesteren vormt Wittenbergzorg de Zorgalliantie Rivierenland. In deze alliantie wordt zoveel mogelijk samengewerkt in de ondersteunende bedrijfsvoering, zoals personeelszaken, ICT, inkoop en financiën.

Samen met andere zorgaanbieders in de regio nemen wij deel aan Trazor (Transmuraal Zorgnetwerk Rivierenland). Dit is een samenwerkingsverband tussen de huisartsen in het rivierengebied, Ziekenhuis Rivierenland, de thuiszorg, verzorgingshuizen en een verpleeghuis. Trazor heeft als doel om de zorgvormen in de regio inhoudelijk en organisatorisch optimaal op elkaar af te stemmen.

Waarom is samenwerking zo belangrijk?

De zorg wordt steeds vaker verplaatst of komt juist naar de mensen toe. Alle zorg en service moet in samenhang gebeuren met andere zorgaanbieders. Hierdoor ontstaat een aaneenschakeling van zorg en voorzieningen waarin de cliënt centraal staat: ketenzorg. We proberen ketenzorg te realiseren voor cliënten die daarvoor in aanmerking komen. Dat doen we met bovengenoemde partners.