Jaarverslag en jaarrekening

In het jaarverslag en de jaarrekening legt Wittenbergzorg verantwoording af over het gevoerde beleid en de kosten. Beide documenten zijn openbaar voor iedere geïnteresseerde.

Lees hier het jaarverslag over 2023.
Bekijk hier de jaarrekening van 2022.