ANBI

Wittenbergzorg is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. De ANBI-status brengt verantwoordelijkheden met zich mee op het gebied van bedrijfsvoering en transparantie. Een voordeel is dat een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting betaalt voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. En als een particulier of vennootschap doneert aan een ANBI, mogen zij hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

ANBI-gegevens

Stichting Wittenbergzorg
Bernhardstraat 4
4175 EE Haaften
tel: 0418-59 49 00
info@wittenbergzorg.nl

RSIN/Fiscaal nummer: NL0030.30.349.B01
KvK-nummer: 41059173

Bestuur

Dhr. E. van Luttikhuizen met de Raad van Toezicht.

Beloningsbeleid

Het bestuur wordt beloond zoals beschreven staat in het reglement van de remuneratiecommissie. Voor personeel en directie gelden de afspraken die vastgelegd zijn in de cao VVT.

Doelstelling

De doelstelling van Wittenbergzorg wordt verwoord in onze visie.

Beleidsplan en uitgeoefende activiteiten

De hoofdlijnen van ons beleidsplan worden beschreven in ons meerjarenbeleidsplan en een verslag van de uitgeoefende activiteiten in het jaarverslag.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording is te vinden in de jaarrekening.

Beleidsplan en uitgeoefende activiteiten

De hoofdlijnen van ons beleidsplan worden beschreven in ons meerjarenbeleidsplan en een verslag van de uitgeoefende activiteiten in het jaarverslag.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording is te vinden in de jaarrekening.