Kwaliteit

Kwaliteitsplan

Wittenbergzorg werkt actief aan kwaliteit. Hoe we dat doen, staat beschreven in ons kwaliteitsplan. Hier vindt u het kwaliteitsplan van 2023. Daarin staat ook onze personeelsnorm/personeelssamenstelling beschreven.

Kwaliteitsverslag

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg geeft aan dat zorgorganisaties jaarlijks een kwaliteitsverslag moeten opstellen en publiceren op hun website. Hier treft u ons kwaliteitsverslag. Met dit verslag verantwoorden wij het gevoerde kwaliteitsbeleid.

Tevreden cliënten

Cliënttevredenheid is voor ons een belangrijke graadmeter. Op diverse momenten meten we de cliënttevredenheid. Komen daar verbeterpunten uit? Dan pakken we die aan, in overleg met de cliëntenraad.

De meest actuele uitslagen van onze cliënttevredenheidsonderzoeken vindt u hieronder.

Zorgkaart NL: hoe waardeert u ons?

Wat vindt u van onze zorgverlening? Geef uw mening op www.ZorgkaartNederland.nl, een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. Dankzij uw ervaringen kunnen we onze zorg- en dienstverlening verder verbeteren.

Plaats hier uw waardering van onze verpleeghuiszorg.
Plaats hier uw waardering van onze wijkverpleging/zorg aan huis.

Lees de waarderingen die tot nu toe geplaatst zijn.

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

De IGJ beoordeelt of een zorgaanbieder de zorg geeft zoals is voorgeschreven in wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde kwaliteitskader. De laatste inspectiebezoeken aan Wittenbergzorg waren in november 2021 en augustus 2022. Tijdens deze bezoeken heeft de inspectie geconstateerd dat de geboden zorg bij De Wittenberg (grotendeels) voldoet aan de getoetste normen. Zoals in het rapport vermeld staat heeft Wittenbergzorg laten zien over lerend vermogen te beschikken. De organisatie heeft de kwaliteit van zorg zichtbaar verbeterd. Het is de organisatie ook gelukt om meer stabiliteit te brengen in het management door de aanstelling van teamcoaches. Door de inspectie is voldoende vertrouwen uitgesproken in de wijze waarop Wittenbergzorg stuurt op kwaliteit en veiligheid van zorg.