Zorg aan Huis behoudt Gouden Keurmerk

Stichting Perspekt heeft dit voorjaar een eindaudit afgenomen en Zorg aan Huis van Wittenbergzorg heeft het Prezo Gouden Keurmerk behouden! De auditor schrijft: “Wijkverpleging Wittenbergzorg heeft 3 van de 3 prestatie(s) behaald. Hiermee voldoet Stichting Wittenbergzorg, Wijkverpleging Wittenbergzorg aan het wegingskader van PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap.”

De auditor heeft Zorg aan Huis complimenten gegeven en was zeer positief. “De medewerkers tonen een gemotiveerde indruk om goede zorg en wijkverpleging te verlenen aan de cliënten die aan hen zijn toevertrouwd. Er is aandacht voor het zelfstandig wonen van de cliënt en de eigen regie hierbij. Nog vrij recent is de organisatie overgestapt op een ander elektronisch cliëntendossier (ECD). Medewerkers hebben zich bovenmatig ingespannen om de zorgdossiers zo snel, nauwkeurig en compleet mogelijk over te zetten naar het nieuwe dossier. Dit heeft tijdens de audit geresulteerd in zorgdossiers die compleet waren ingevuld en keurig waren overgezet. Vanwege de impact die een dergelijk traject met zich meebrengt is dit een extra compliment waard.”