Wittenbergzorg behoudt thuiszorg

Overname door Santé Partners gaat niet door, tekort aangevuld door sponsoring

Gisteren heeft Wittenbergzorg het besluit om de thuiszorgtak over te dragen aan Santé Partners terug kunnen draaien. Het verwachte tekort voor de jaren 2023, 2024 en 2025 wordt aangevuld door ondernemers en kerken uit de regio.

Het besluit om de Zorg aan Huis over te dragen aan Santé Partners werd op 10 januari jl. aan het personeel bekendgemaakt. Daarop heeft een aantal medewerkers zich ingezet voor het behoud van deze dienst voor onze cliënten. Zij benaderden ondernemers en kerken en kregen voldoende toezeggingen om het begrotingstekort voor de komende drie jaren aan te vullen.

De thuiszorg van Wittenbergzorg had in de jaren 2020, 2021 en 2022 te maken met forse verliezen. Er werd de afgelopen jaren hard gewerkt om het tij te keren: de onrendabele zorg is afgestoten, er werd beter gepland en efficiënter gewerkt. Omstandigheden zoals de zorgkostenplafonds van de verzekeraars en de te lage tarieven maken ook de begroting voor de komende jaren negatief. Met de komst van de extra middelen vanuit sponsoring heeft Wittenbergzorg de taak om met nog meer inzet te werken aan een rendabele Zorg aan Huis.

Het inmiddels stopgezette traject met Santé Partners en haar betrokken medewerkers is door Wittenbergzorg als zeer professioneel ervaren. Santé Partners heeft er alles aan gedaan om onze collega’s welkom te heten. We blijven dan ook goed met elkaar samenwerkende partijen in het werkgebied.