Nieuwe samenwerkingsstrategie ZAR: samen vooruit!

Dinsdag 2 juli werd de nieuwe samenwerkingsstrategie gepresenteerd van de Zorgalliantie Rivierenland (ZAR) met als thema ‘Samen Vooruit’. We gaan als ZAR over naar een andere manier van werken, met projecten en sprints in een duidelijke structuur. De transitie zal plaatsvinden onder begeleiding van een programmateam. Dit moment werd gevierd met taart, aangesneden door de bestuurders!

De Zorgalliantie Rivierenland is een samenwerking tussen Huis ter Leede in Leerdam, Zorgcentrum Anker in Kesteren en Wittenbergzorg. Door samen te werken op de secundaire processen versterken wij de kwaliteit en continuïteit van onze ondersteunende diensten en ontzorgen wij onze medewerkers, zodat zij zich nu en in de toekomst volledig kunnen richten op de warme, professionele zorg volgens onze christelijke visie.