Inspectie: “Kwaliteit van zorg zichtbaar verbeterd”

Op 23 augustus 2022 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd een inspectiebezoek gebracht aan Wittenbergzorg. De inspectie beoordeelt of de zorgaanbieder de zorg geeft zoals is voorgeschreven in wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde kwaliteitskader. Dit inspectiebezoek was een vervolgbezoek op het inspectiebezoek van november 2021.

Tijdens het inspectiebezoek heeft de inspectie onder andere de zes normen getoetst waar Wittenbergzorg bij het vorige bezoek grotendeels niet aan voldeed. De inspectie constateert dat de geboden zorg bij De Wittenberg (grotendeels) voldoet aan de getoetste normen. Zoals in het rapport vermeld staat heeft Wittenbergzorg laten zien over lerend vermogen te beschikken. De organisatie heeft de kwaliteit van zorg zichtbaar verbeterd sinds het inspectiebezoek in november 2021. Het is de organisatie ook gelukt om meer stabiliteit te brengen in het management door de aanstelling van teamcoaches.

Door de inspectie is voldoende vertrouwen uitgesproken in de wijze waarop Wittenbergzorg stuurt op kwaliteit en veiligheid van zorg.