Klachtenregeling

Bent u niet tevreden? Blijf er dan niet mee rondlopen. Laat het ons weten, dan kunnen we er mogelijk iets aan doen. Vaak is het voldoende om uw klacht bij de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er) te melden. Begrip voor elkaars uitgangspunt en werkwijze kan een positieve invloed hebben op de verzorging en begeleiding. U mag van ons een luisterend oor verwachten en overleg over een mogelijke oplossing van het probleem.

Komt u er met de EVV’er niet uit, voelt u zich dan vrij om uw klacht te bespreken met de teamcoach en/of bestuurder. Wordt u dan nog niet voldoende gehoord, dan kunt u zich wenden tot onze klachtenfunctionaris dhr. P. (Paul) Schreurs van SZR of Tessa Verlaan, voor een klacht in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd).

Bij de klachtenfunctionarissen of de cliëntvertrouwenspersoon Wzd kunt u terecht voor:

  • het bespreken van uw onvrede;
  • informatie en/of advies over een mogelijke aanpak van uw klacht;
  • ondersteuning bij het aanpakken van uw klacht;
  • informatie over andere mogelijkheden (bijvoorbeeld bemiddeling).

Hoe u de klachtenfunctionarissen en de cliëntvertrouwenspersoon Wzd kunt bereiken, leest u hier.

De SKGN
Als al deze mogelijkheden niet tot verbetering van de situatie leiden, kunt u een klacht schriftelijk voorleggen aan de onafhankelijke regionale klachtencommissie, de SKGN. U kunt ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij de bestuurder of bij de klachtencommissie van SKGN. Meestal gaat daar contact met de klachtenfunctionaris aan vooraf.  

De adresgegevens van de SKGN zijn:

Klachtencommissie SKGN
t.a.v. de secretaris
p/a Postbus 45
6620 AA Dreumel
e-mail: klachtencommissie@skgn.nl
telefoon: (06) 33 04 87 39

Geschillencommissie
Is de klager na behandeling bij de teamcoach, de bestuurder, de cliëntvertrouwenspersoon of bij de klachtencommissie nog niet tevreden, dan kan klager nog naar de geschillencommissie die landelijk is ingesteld.

Bij de geschillencommissie kunt u naast behandeling van de klacht, ook om een schadevergoeding vragen. Dat kan bij de klachtencommissie van SKGN niet. Meer informatie vindt u op www.geschillencommissiezorg.nl.

Klokkenluidersregeling

Wilt u (uw vermoeden van) een misstand bij Wittenbergzorg melden? Hiervoor is de Klokkenluidersregeling. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten.

Voor Wittenbergzorg is een voorziening voor het intern melden van een (vermoeden van een) misstand een belangrijk instrument om zo nodig haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Een goede regeling draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin de medewerkers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor hun organisatie.

Download de brochure over de Klokkenluidersregeling.