"Het is vooral fijn dat de verpleging
zoveel mogelijk met je meedenkt"

Kwaliteit(szorg)

Kwaliteitsverslag 2018

Als u deze link opent, kunt u het kwaliteitsverslag van 2018 inzien.

Personeelsnorm in kaart gebracht

Als u deze link opent, krijgt u meer informatie over onze personeelsnorm/personeelssamenstelling.

Kwaliteitsplan Wittenbergzorg 2019-2021

In deze link treft u het kwaliteitsplan van 2019-2021 aan.

Gouden en zilveren keurmerk behaald

PREZO keurmerk (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg &

Verantwoorde Hulp bij het Huishouden)

Op 18 mei 2017 is Wittenbergzorg getoetst door Stichting Perspekt op 4 onderdelen binnen de zorg.

Wij zijn er dan ook zeer trots op dat wij op het onderdeel Verpleging, Verzorging en Thuiszorg het gouden keurmerk hebben behaald en op het onderdeel Verantwoorde Hulp bij het Huishouden het zilveren keurmerk.

Wittenbergzorg is een organisatie waarin de trots, de betrokkenheid, de bevlogenheid en de openhartigheid van de medewerkers heel duidelijk naar voren komt.”, aldus de voorzitter van het auditteam. Ook werd benoemd dat er zeer hard gewerkt wordt binnen onze organisatie om goede zorg te verlenen, ondanks de invloeden die er van buitenaf komen.

Niet alleen het steunpunt van de thuiszorg kreeg een hoge waardering, maar ook de aandacht die er is voor de participatie en het mentaal welbevinden van onze bewoners/cliënten. Daarnaast is opgevallen dat er veel aandacht is voor zinvolle dagbesteding en klantgericht werken.

Het keurmerk is geldig t/m 31 juli 2020.

Zowel in 2018 als in 2019 zal er een tussentijdse audit plaatsvinden om te beoordelen of Wittenbergzorg nog voldoet aan de kwaliteitseisen.

Meer informatie over het keurmerk kunt u vinden op www.perspekt.nu.

Vers en Veilig certificaat behaald

Op 14 december heeft Wittenbergzorg het Vers en Veilig certificaat behaald. Dit betekent dat we voldoen aan de eisen van HACCP en Voedselveiligheid. Meer informatie staat in deze link.

Zorgkaart NL: uw waardering wordt gewaardeerd!

Wat u van onze zorgverlening vindt is voor ons belangrijk. Wat gaat goed en wat kan beter? Wij staan open voor uw mening. We willen van onze bewoners en hun familie/mantelzorger graag weten hoe zij onze zorg en dienstverlening ervaren. Aan de hand van deze ervaringen kunnen we onze zorg en dienstverlening verder verbeteren. De ervaringen worden via www.ZorgkaartNederland.nl gedeeld. Hierdoor kunnen toekomstige bewoners en hun naasten deze informatie gebruiken bij het maken van hun keuze als zij op zoek zijn naar een verpleegzorginstelling.

ZorgkaartNederland is de grootste waarderingssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

Uw waardering van onze verpleeghuiszorg kunt u plaatsen op de website: https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-zorgcentrum-de-wittenberg-haaften-12630/waardeer of voor een waardering van onze wijkverpleging/zorg aan huis kiest u deze link: https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/thuiszorg-wittenbergzorg-afdeling-wijkverpleging-haaften-3061109/waardeer 
Wij hopen van harte dat u uw medewerking wilt verlenen. U helpt ons daarmee onze zorg nog beter af te stemmen op de wensen van de bewoners.

Alvast onze hartelijke dank.

De waarderingen die tot nu geplaatst zijn delen we ook graag met u via deze link.

Met vriendelijke groet,

C. van de Craats

Bestuurder

Binnen Wittenbergzorg werken we van harte aan verantwoorde zorg

Kwaliteitszorg

Binnen Wittenbergzorg werken we van harte aan verantwoorde zorg

Kwaliteit is een steeds belangrijker begrip geworden in de gezondheidszorg. Cliënten en bewoners verwachten een goede kwaliteit van zorg, welzijn en service. Maar ook de overheid en de zorgverzekeraars dringen aan op een goede kwaliteit van de zorg.

Met de eigen regie van de cliënt als voornaamste uitgangspunt wil Wittenbergzorg verantwoorde zorg leveren. Daarin staat de kwaliteit van leven centraal. De cliënten en bewoners krijgen professionele verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling.

Het is voor ons belangrijk te weten hoe onze cliënten over de zorgverlening van Wittenbergzorg denken. We laten daarom om de twee jaar een extern bureau onderzoek doen naar de tevredenheid. Vanuit dit onderzoek zien we welke zaken gewaardeerd worden. Eventuele verbeterpunten pakken we aan, in overleg met de Cliëntenraad.

De meest actuele uitslagen van onze cliënttevredenheidsonderzoeken kunt u hieronder vinden. In elke rapportage is een samenvatting te vinden. In de inhoudsopgave kunt u zien op welke pagina deze staat.
 

Rapport cliënttevredenheidsonderzoek Hulp bij het Huishouden

Opent u voor de uitslagen deze link.

Rapport cliënttevredenheidsonderzoek Psychogeriatrie

Opent u voor de uitslagen deze link.

Rapport cliënttevredenheidsonderzoek Somatiek

Opent u voor de uitslagen deze link.

Rapport cliënttevredenheidsonderzoek Thuiszorg

Opent u voor de uitslagen deze link.

 

Kennismaken?

Wilt u meer weten over wonen in zorgcentrum De Wittenberg? Neem dan contact op met ons Zorg Advies Punt: ZAP@wittenbergzorg.nl of bel naar 0418-594977 (niet voor sollicitaties!).

 

contactpagina routebeschrijving

Een sfeerimpressie van de zorg die Wittenbergzorg levert. Zowel op onze locatie in Haaften als bij u thuis. Wilt u de sfeer in het echt proeven? Maak een afspraak!

adres
Zorgcentrum De Wittenberg
Bernhardstraat 4
4175 EE Haaften
telefoon
(0418) 59 49 00
e-mail

Ja, stuur mij meer informatie!