"Het is vooral fijn dat de verpleging
zoveel mogelijk met je meedenkt"

  • home
  • coronanieuws e.a.
  • vrijwilligers aan het woord: “we willen dit werk voor geen goud missen!”-n-10

Vrijwilligers aan het woord: “We willen dit werk voor geen goud missen!”

Wittenbergzorg volgt de ontwikkeling van het nieuwe Coronavirus (COVID-19) nauwlettend. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en maatregelen in De Wittenberg.

 

06-06-2020 Update informatie Coronavirus

Versoepelde bezoekregeling

We zijn dankbaar dat we tot nu toe zeer weinig besmette bewoners hebben gehad. Al enkele weken is Wittenbergzorg vrij van besmettingen waardoor we u verheugd kunnen mededelen dat we vanaf maandag 8 juni de nieuwe bezoekregeling kunnen laten ingaan. Dit betekent dat er per bewoner 1 vaste bezoeker is aangesteld die een paar keer per week de mogelijkheid krijgt om langs te komen. De betreffende bezoekers hebben hierover informatie per brief ontvangen. Dit is een bijzonder moment voor onze bewoners, bezoekers en de medewerkers. Wat kijken we er allemaal erg naar uit. Als deze nieuwe regeling goed gaat verlopen, hopen we binnen enkele weken een verdere openstelling mogelijk te kunnen maken. De zogenaamde raambezoeken zullen nog 2 weken blijven plaatsvinden voor overige familieleden of bekenden. We wensen u allen veel geduld en gezondheid in deze periode toe.

Tot zover deze update over de situatie. Als er aanleiding toe is, informeren we u opnieuw.
Heeft u vragen dan kunt u mailen naar corona@wittenbergzorg.nl

 

25-05-2020 Update informatie Coronavirus

 

Bewoners en cliënten

Naar aanleiding van de laatste persconferentie op 6 mei willen we u hierbij een update geven over de situatie bij Wittenbergzorg. We zijn erg dankbaar dat het aantal bevestigde besmettingen in De Wittenberg nog steeds beperkt is. Tot nu toe is bij 3 bewoners het Coronavirus vastgesteld. Als dit gebeurt, gaat de betreffende bewoner in isolatie in de eigen kamer en draagt de zorg beschermingsmiddelen. Eén van deze bewoners is helaas inmiddels overleden. Dit betreuren wij zeer. De andere 2 bewoners zijn hersteld van het virus, waarvoor we heel dankbaar zijn. Zodra er signalen zijn die kunnen duiden op een besmetting dan wordt de bewoner getest. Tot nu toe is het merendeel van deze testen negatief gebleken. Als er sprake is van een verdachte situatie dan wordt de bewoner en familie ingelicht over het beleid.
Bij de Zorg aan Huis en Huishoudelijke Ondersteuning zijn op dit moment geen positief gesteste cliënten.

 

Medewerkers

Inmiddels kunnen ook medewerkers getest worden bij klachten die kunnen wijzen op een besmetting met Corona. Hier is inmiddels ook een aantal keer gebruik van gemaakt. Tot op heden zijn er 2 medewerkers met een bevestigde besmetting. Zij zijn beiden (bijna) hersteld.

Bezoekregeling

Vanaf 11 mei worden alle mantelzorgers/familieleden geïnformeerd over de mogelijkheid van een contactmoment met de bewoners. Vanwege de veiligheid zal dit via een schema gebeuren waarop kan worden ingeschreven. Om dit goed te laten verlopen, zal strikt worden toegezien op naleving van deze regels. We hopen dat dit mooie gebaar onze bewoners goed mag doen.


Tijdens de persconferentie van 20 mei jl. werd medegedeeld dat er een versoepeling van de bezoekregeling mag gaan plaatsvinden onder bepaalde voorwaarden. Na de proef bij 25 verpleeghuizen hebben wij vorige week in onze regio te horen gekregen dat andere verpleeghuizen zich konden melden en dat er dan opnieuw een selectie gemaakt zou worden. Verpleeghuizen waar op dit moment geen besmettingen met het coronavirus zijn, kunnen hun plan gaan maken en daarna dit  plan, zoals het er nu uitziet, vanaf 15 juni kunnen uitvoeren. Vanaf die datum gaat landelijk de versoepelde bezoekregeling in. Ons plan is in de maak en wordt aan de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad voorgelegd. Zij hebben er namens de bewoners en de medewerkers inspraak in.

Tot zover deze update over de situatie. Als er aanleiding toe is, informeren we u opnieuw.
Heeft u vragen dan kunt u mailen naar corona@wittenbergzorg.nl

 

Voor algemene vragen omtrent het coronavirus kunt u bellen met het Nationaal Zorgnummer van maandag-donderdag van 9-13 uur: 0900-2356780

(Dit is niet van Wittenbergzorg)

 

Wittenbergzorg doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel bewoners/cliënten klachten van COVID-19 (het Coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel. Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van cliënten gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van Covid-19.

 

Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen.

 

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de Coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van cliënten die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt.

 

Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met de de heer C. van de Craats, bestuurder: cvdcraats@wittenbergzorg.nl

 

Vrijwilligers aan het woord: “We willen dit werk voor geen goud missen!”05 december
In 1985 begonnen ze hun vrijwilligersloopbaan bij Wittenbergzorg als bezoekdame. Meer dan dertig jaar later zijn ze nog steeds actief. Niet meer als bezoekdame, al horen de wekelijkse babbeltjes er nog steeds helemaal bij. Vrijwilligers Ali van Rijn en Laura Roza kunnen er uren over vertellen. Enthousiast en elkaar aanvullend. Ze hebben tenslotte heel wat samen meegemaakt.

Net als veel andere vrijwilligers hebben Ali en Laura al een lange staat van dienst als vrijwilligers voor Wittenbergzorg. Al pratend komen alle uitgeoefende werkzaamheden aan bod. Laura: “We zijn zelfs mee geweest toen De Wittenberg tijdens de nieuwbouw 1,5 jaar in Herwijnen heeft gezeten, om de bewoners daar te bezoeken. Toen de mensen weer terug verhuisden, schonken we voor het eerst koffie in de zaal. Om zo een hartelijk welkom te bieden.” Het begin van een reeks taakwisselingen. Ali: “We hebben van alles gedaan in die jaren. We reden bijvoorbeeld een tijdje mee met het busje van de dagopvang, dat mensen thuis ophaalde. Dat was altijd een heel ritueel, hoor. Bij de ene bezoeker moest het hondje nog brokken voor vertrek, de ander wilde graag dat we nog even de ramen en deuren controleerden.” In een rap tempo komen er heel wat herinneringen op tafel. 

 

Bijzondere herinneringen

Eén van die herinneringen heeft een gouden randje. Daar zijn ze het samen over eens. Laura: “We zijn een aantal jaren geleden mee geweest met de bewonersvakantie.” De gezichten beginnen te stralen. Ali vult aan: “Nou, dat was leuk. Dan zorgden we dat er ’s morgensvroeg koffie en koek was voor de bewoners die al aangekleed waren. We troffen die midweek prachtig weer, zodat we veel met de bewoners buiten konden zijn. Dat was schitterend. Tijdens deze week hebben we ook ervaren hoe liefdevol en betrokken het personeel hun werk doet. Echt: petje af, hoor!” Nadenkend volgen andere herinneringen elkaar op. Mooie, maar ook verdrietige momenten.

 

Laura vertelt: “We schenken nu op maandag en dinsdag koffie. Zeker op maandagavond in de zaal is het dan gezellig, er blijft altijd wel een groepje bewoners ‘plakken’. Daar zitten we graag nog even bij. Je krijgt echt een band met mensen. Anders dan wanneer je alleen bezoekdame bent. Je ging je dan erg hechten aan een persoon. En dat was, zeker wanneer iemand overleed, best moeilijk. We hebben ook heel bijzondere dingen meegemaakt. Sommige mensen waren zo eenzaam, die hadden niemand. Geen familie, niets. Dan is het dankbaar werk als je zo iemand kon bezoeken.” Het blijft even stil. Ali: “Ik vergeet ook nooit dat ik met ‘mijn’ bewoner in een rolstoel naar Kerkenwaard ging. Dat was op 5 mei 1985. Daar zongen we met elkaar het Wilhelmus. De tranen stroomden over de wangen van de bewoner, want zij kon ons volkslied niet staand zingen. Dat vond ze zo erg, want dat hoorde gewoon, vond ze. Dat beeld van die huilende mevrouw in haar rolstoel, dat raak ik nooit meer kwijt. Dat doet wat met je.”

 

Veranderingen

In al die jaren is er heel wat veranderd. “Voorheen hadden we maar een klein aantal vrijwilligers en regelden we onderling alles zelf. Nu zijn er wel meer dan honderd vrijwilligers en zijn er vier medewerkers die al die werkzaamheden coördineren,” vertelt Laura. Ali: “We willen het werk voor geen goud missen. We genieten er zo van en doen het erg graag! Als je ziet wat je al hebt meegemaakt met de bewoners, daar haal je ook weer energie uit…” En dan volgt er weer een rijtje met grappige en mooie momenten. Laura: “Ja, weet je nog? Dat we toen met wat mensen naar Scheveningen en Den Haag gingen? Dat was een hele toer, met al die bewoners over de boulevard rijden en wandelen en daarna eten in een strandtent. O, dat was me toch gezellig!” 

 

Toekomst

De dames hopen beiden nog lang hun werk voor Wittenbergzorg te mogen doen. En het liefst samen, knikken ze. “Ja, we zijn samen begonnen en samen is het ook altijd gezelliger dan alleen.” Soms maken ze er grapjes over. Ali: “Pas liet ik een kopje kapot vallen. Dan zeg ik tegen Laura: ‘O, o, nu krijgen we ontslag hoor’.” Er volgt een lachsalvo. Dan serieuzer: “Nee hoor, we voelen ons als vrijwilligers er echt bij horen. Dit werk hoort bij ons en zeker als we zien dat de bewoners ervan genieten als we er zijn, geeft dat een fijn gevoel.” Laura knikt. “Er is zelfs een meneer die altijd zegt als we weer komen: ‘Daar hebben we de dames weer’. Dat is toch schitterend?” 

 

Kennismaken?

Wilt u meer weten over wonen in zorgcentrum De Wittenberg? Neem dan contact op met ons Zorg Advies Punt: ZAP@wittenbergzorg.nl of bel naar 0418-594977 (niet voor sollicitaties!).

Download ook onze algemene brochure

 

contactpagina routebeschrijving

Een sfeerimpressie van de zorg die Wittenbergzorg levert. Zowel op onze locatie in Haaften als bij u thuis. Wilt u de sfeer in het echt proeven? Maak een afspraak!

adres
Zorgcentrum De Wittenberg
Bernhardstraat 4
4175 EE Haaften
telefoon
(0418) 59 49 00
e-mail

Ja, stuur mij meer informatie!