"Het is vooral fijn dat de verpleging
zoveel mogelijk met je meedenkt"

Volop vacatures bij Wittenbergzorg

Als we nieuws hebben, informeren we u op deze pagina. Wilt u ook zelf de richtlijnen van het RIVM blijven volgen. Die kunnen steeds veranderen, vooral na een nieuwe persconferentie.

 

08-04-2021

Actuele ontwikkelingen en richtlijnen rondom het coronavirus

Wij behandelen alle bewoners in De Wittenberg, cliënten in de zorg aan huis en deelnemers van de dag verzorging en binnen de huishoudelijke ondersteuning volgens de (landelijke) maatregelen en protocollen van de GGD Midden Gelderland en het RIVM. U kunt er vanuit gaan dat onze medewerkers hun uiterste best doen om óók onder de huidige  omstandigheden uw dierbare goed te verzorgen.​ Mocht een bewoner van De Wittenberg verdacht worden van besmetting met het coronavirus, dan nemen wij altijd persoonlijk contact op met de contactpersoon.
 

Besmettingen
We zijn blij u te kunnen mededelen dat alle positief geteste bewoners inmiddels uit quarantaine zijn en er op dit moment geen besmettingen meer zijn. 


Dagbesteding
De dagbesteding is vanaf 22 februari weer open gegaan voor onze cliënten. Dit vindt plaats in de Gastenhof.
 

​Vaccinatie bewoners
Op 2 april zijn de bewoners van De Wittenberg gevaccineerd. Sommigen voor de 1e keer, anderen voor de 2e keer. Op 7 mei hopen we weer een vaccinatieronde te kunnen laten plaatsvinden. Betreffende bewoners en contactpersonen worden hierover geïnformeerd.

 

Richtlijnen bezoekers

In de persconferentie van maandag 8 maart jl. werd aangekondigd dat bewoners van verpleeghuizen weer twee bezoekers per dag mogen ontvangen. Vanaf vandaag, 16 maart, is deze nieuwe bezoekregeling ook bij ons van kracht. Dat is goed nieuws voor onze bewoners van Wittenbergzorg, die zo genieten van het ontvangen van hun geliefden.

 

Bij het versoepelen van de bezoekregeling staat de veiligheid van onze bewoners voorop. Daarom willen we uw aandacht op het volgende vestigen: nog niet alle bewoners en de zorgmedewerkers, die dit willen, zijn 1 of 2 maal gevaccineerd. Ook zijn niet alle bezoekers gevaccineerd. Daarom doen we een dringend beroep op u: houd u aan de maatregelen van het RIVM als u op bezoek komt. Deze maatregelen zijn:
 

 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Iedereen wast regelmatig de handen.
 • Iedereen draagt een chirurgisch mondneusmasker bij binnenkomst. Op de eigen kamer mag het mondmasker af, mits gehouden wordt aan de minimale 1,5 meter afstand.
 • U registreert zich bij de ingang MET vermelding van uw telefoonnummer.
 • Bezoek vindt op de eigen kamer plaats, niet in de huiskamer.
 • Blijf altijd thuis als u klachten heeft die passen bij het coronavirus en laat u testen!

 

Alleen zo kan ook uw geliefde en kunnen de andere bewoners de komende tijd meer bezoek ontvangen!
 

In alles zullen wij indien noodzakelijk maatwerk toepassen, na overleg met de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende. We hopen op uw begrip.
 

Meer informatie

Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM​ of bel met het landelijke informatienummer 0800-1351.​ ​

Houd a.u.b. onze website in de gaten. Actualisatie van veranderingen in bovenstaande werken we hierin zo spoedig mogelijk daarna bij.
 

Meer informatie

Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM​ of bel met het landelijke informatienummer 0800-1351.​ ​

Houd a.u.b. onze website in de gaten. Actualisatie van veranderingen in bovenstaande werken we hierin zo spoedig mogelijk daarna bij.


Hier leest u de maatregelen bij klachten bij medewerkers-huisgenoten-bewoners.

We hopen middels de opgelegde maatregelen de rust in huis te kunnen bewaken en hopen op uw begrip.
 

Heeft u vragen dan kunt u mailen naar corona@wittenbergzorg.nl

 

Wittenbergzorg doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel bewoners/cliënten klachten van COVID-19 (het Coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel. Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van cliënten gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van Covid-19.

 

Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen.

 

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de Coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van cliënten die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt.

 

Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met de de heer C. van de Craats, bestuurder: cvdcraats@wittenbergzorg.nl

 

Volop vacatures bij Wittenbergzorg26 november
Wittenbergzorg is volop in ontwikkeling. Op dit moment hebben wij diverse openstaande vacatures.

Wij zijn onder meer op zoek naar:

 

 • Medewerker WMO HV
 • Chauffeur voor bezoekers dagbesteding
 • Leerling Verzorgende IG/MZ
 • Leerling Helpende Zorg en Welzijn
 • Activiteitencoach
 • Wijkverpleegkundige
 • Tuincoach

 

Bekijk onze flyer over de vacatures 

 

Meer informatie en solliciteren

Wil je meer informatie en/of solliciteren? Kijk op onze vacaturepagina 

 

 

 

Kennismaken?

Wilt u meer weten over wonen in zorgcentrum De Wittenberg? Neem dan contact op met ons Zorg Advies Punt: ZAP@wittenbergzorg.nl of bel naar 0418-594977 (niet voor sollicitaties!).

Download ook onze algemene brochure

 

contactpagina routebeschrijving

Een sfeerimpressie van de zorg die Wittenbergzorg levert. Zowel op onze locatie in Haaften als bij u thuis. Wilt u de sfeer in het echt proeven? Maak een afspraak!

adres
Zorgcentrum De Wittenberg
Bernhardstraat 4
4175 EE Haaften
telefoon
(0418) 59 49 00
e-mail

Ja, stuur mij meer informatie!