"Het is vooral fijn dat de verpleging
zoveel mogelijk met je meedenkt"

Senioren actief aan de slag bij Steunpunt Waardenburg

Wittenbergzorg volgt de ontwikkeling van het nieuwe Coronavirus (COVID-19) nauwlettend. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en maatregelen in De Wittenberg.

 

06-06-2020 Update informatie Coronavirus

Versoepelde bezoekregeling

We zijn dankbaar dat we tot nu toe zeer weinig besmette bewoners hebben gehad. Al enkele weken is Wittenbergzorg vrij van besmettingen waardoor we u verheugd kunnen mededelen dat we vanaf maandag 8 juni de nieuwe bezoekregeling kunnen laten ingaan. Dit betekent dat er per bewoner 1 vaste bezoeker is aangesteld die een paar keer per week de mogelijkheid krijgt om langs te komen. De betreffende bezoekers hebben hierover informatie per brief ontvangen. Dit is een bijzonder moment voor onze bewoners, bezoekers en de medewerkers. Wat kijken we er allemaal erg naar uit. Als deze nieuwe regeling goed gaat verlopen, hopen we binnen enkele weken een verdere openstelling mogelijk te kunnen maken. De zogenaamde raambezoeken zullen nog 2 weken blijven plaatsvinden voor overige familieleden of bekenden. We wensen u allen veel geduld en gezondheid in deze periode toe.

Tot zover deze update over de situatie. Als er aanleiding toe is, informeren we u opnieuw.
Heeft u vragen dan kunt u mailen naar corona@wittenbergzorg.nl

 

25-05-2020 Update informatie Coronavirus

 

Bewoners en cliënten

Naar aanleiding van de laatste persconferentie op 6 mei willen we u hierbij een update geven over de situatie bij Wittenbergzorg. We zijn erg dankbaar dat het aantal bevestigde besmettingen in De Wittenberg nog steeds beperkt is. Tot nu toe is bij 3 bewoners het Coronavirus vastgesteld. Als dit gebeurt, gaat de betreffende bewoner in isolatie in de eigen kamer en draagt de zorg beschermingsmiddelen. Eén van deze bewoners is helaas inmiddels overleden. Dit betreuren wij zeer. De andere 2 bewoners zijn hersteld van het virus, waarvoor we heel dankbaar zijn. Zodra er signalen zijn die kunnen duiden op een besmetting dan wordt de bewoner getest. Tot nu toe is het merendeel van deze testen negatief gebleken. Als er sprake is van een verdachte situatie dan wordt de bewoner en familie ingelicht over het beleid.
Bij de Zorg aan Huis en Huishoudelijke Ondersteuning zijn op dit moment geen positief gesteste cliënten.

 

Medewerkers

Inmiddels kunnen ook medewerkers getest worden bij klachten die kunnen wijzen op een besmetting met Corona. Hier is inmiddels ook een aantal keer gebruik van gemaakt. Tot op heden zijn er 2 medewerkers met een bevestigde besmetting. Zij zijn beiden (bijna) hersteld.

Bezoekregeling

Vanaf 11 mei worden alle mantelzorgers/familieleden geïnformeerd over de mogelijkheid van een contactmoment met de bewoners. Vanwege de veiligheid zal dit via een schema gebeuren waarop kan worden ingeschreven. Om dit goed te laten verlopen, zal strikt worden toegezien op naleving van deze regels. We hopen dat dit mooie gebaar onze bewoners goed mag doen.


Tijdens de persconferentie van 20 mei jl. werd medegedeeld dat er een versoepeling van de bezoekregeling mag gaan plaatsvinden onder bepaalde voorwaarden. Na de proef bij 25 verpleeghuizen hebben wij vorige week in onze regio te horen gekregen dat andere verpleeghuizen zich konden melden en dat er dan opnieuw een selectie gemaakt zou worden. Verpleeghuizen waar op dit moment geen besmettingen met het coronavirus zijn, kunnen hun plan gaan maken en daarna dit  plan, zoals het er nu uitziet, vanaf 15 juni kunnen uitvoeren. Vanaf die datum gaat landelijk de versoepelde bezoekregeling in. Ons plan is in de maak en wordt aan de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad voorgelegd. Zij hebben er namens de bewoners en de medewerkers inspraak in.

Tot zover deze update over de situatie. Als er aanleiding toe is, informeren we u opnieuw.
Heeft u vragen dan kunt u mailen naar corona@wittenbergzorg.nl

 

Voor algemene vragen omtrent het coronavirus kunt u bellen met het Nationaal Zorgnummer van maandag-donderdag van 9-13 uur: 0900-2356780

(Dit is niet van Wittenbergzorg)

 

Wittenbergzorg doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel bewoners/cliënten klachten van COVID-19 (het Coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel. Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van cliënten gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van Covid-19.

 

Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen.

 

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de Coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van cliënten die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt.

 

Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met de de heer C. van de Craats, bestuurder: cvdcraats@wittenbergzorg.nl

 

23 mei
Wittenbergzorg organiseert vanaf mei 2019 in het steunpunt aan De Vergt 4 in Waardenburg nieuwe activiteiten. Twee keer per maand kunnen senioren uit Waardenburg en omgeving hier terecht voor een gezellige ochtend of middag rondom een specifiek onderwerp.

Elke maand staat een ander thema centraal. We gaan met elkaar in gesprek, frissen kennis op, leren iets nieuws en gaan actief aan de slag. In juni is het thema ‘Aanziet de vogels’. We verwonderen ons over de natuur, beluisteren vogelgeluiden en vouwen origami-vogels. In juli is het thema ‘Toerist in eigen land’ en staat de Biesbosch een middag centraal. In augustus hebben we het over ‘Tuinschatten’ en verdiepen we ons in de groentetuin van vroeger en nu. Herkenbare onderwerpen voor zowel mannen als vrouwen. 

 

Ook voor mantelzorgers

De activiteiten van Steunpunt Waardenburg zijn niet alleen voor ouderen, ook mantelzorgers zijn welkom. Bovendien kan een oudere samen met zijn of haar partner/mantelzorger naar een activiteit komen. Senioren die geen vervoer hebben, kunnen dit tot één week van tevoren regelen via Wittenbergzorg.

 

Meer informatie

Kijk voor alle activiteiten in onze agenda of op het raam van het steunpunt.

 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de receptie van Wittenbergzorg, telefoon 0418 – 59 49 00. Of kom op maandag (9.00 tot 12.00 uur), dinsdag (10.00 tot 12.00 uur) en donderdag (10.30 tot 11.30 uur) naar het inloopspreekuur van het steunpunt aan De Vergt 4 in Waardenburg. 

 

Over Wittenbergzorg

Wittenbergzorg heeft een protestants-christelijke identiteit. Onze Bijbelse opdracht voor naastenliefde betekent dat wij zorg bieden aan iedereen. We verlenen zorg met respect voor onze naaste, ongeacht zijn of haar achtergrond of levensovertuiging. Naast verpleeghuiszorg in De Wittenberg in Haaften bieden wij zorg aan huis, dagbesteding en welzijnsactiviteiten, huishoudelijke ondersteuning en Tafeltje dekje.

 

Kennismaken?

Wilt u meer weten over wonen in zorgcentrum De Wittenberg? Neem dan contact op met ons Zorg Advies Punt: ZAP@wittenbergzorg.nl of bel naar 0418-594977 (niet voor sollicitaties!).

Download ook onze algemene brochure

 

contactpagina routebeschrijving

Een sfeerimpressie van de zorg die Wittenbergzorg levert. Zowel op onze locatie in Haaften als bij u thuis. Wilt u de sfeer in het echt proeven? Maak een afspraak!

adres
Zorgcentrum De Wittenberg
Bernhardstraat 4
4175 EE Haaften
telefoon
(0418) 59 49 00
e-mail

Ja, stuur mij meer informatie!